Belanjawan 2020: Syor PSM kepada Kerajaan PH

Sosialis

20191009 - 37ff6bb5ef243c152891e2c0757e26ee5d99b4e306f8c.png

Keluarga-keluarga B20 kita sedang hidup dalam kesengsaraan di negara yang kaya ini walaupun Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK ataupun GDP) telah meningkat dengan pesatnya dalam 50 tahun yang lalu. Pada tahun 1970, KDNK Malaysia ialah RM10.3 bilion sahaja. Tahun lalu, ia telah mencecah RM1400 bilion (1.4 trilion), satu peningkatan yang mengkagumkan (135 kali ganda!). Tetapi apabila kenaikan harga barangan (4.5 kali) dan peningkatan penduduk negara (3.3 kali) diambil kira, peningkatan dalam pendapatan per kapita pada harga tetap adalah sembilan kali ganda antara 1970 dan 2018 – masih satu angka yang membanggakan.

Namun malangnya, golongan B20 kita dengan pendapatan di bawah RM3000 sebulan tidak dapat memperolehi semua keperluan asas untuk ahli keluarga mereka, kerana kos kehidupan telah meningkat dalam 50 tahun yang lalu. Kemajuan dalam teknologi dan penswastaan perkhidmatan asas, telah menyebabkan peningkatan kos beberapa kemudahan asas secara mendadak. Umpamanya:

  • Sijil SPM cukup untuk mendapatkan kerja kerani pada tahun 1970. Sekarang…

View original post 2,484 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s